Marijke Wubben

Praktijk voor lichaamsgerichte therapie en bewustzijnsontwikkeling
Home  Neo-Hypnotherapie gaat er vanuit dat in ieder van ons een gekwetst en bang kind zit, doordat je als kind
dikwijls een tekort aan warmte, liefde en geborgenheid hebt ervaren. Dit innerlijk kind bepaalt in je volwassen
leven zelfs (onbewust) voor een groot deel hoe je je gedraagt en hoe je de wereld om je heen ervaart. Je bent als een ijsberg, die zich voortbeweegt op het water. Het onderste stuk (het onderbewuste) bepaalt de richting, terwijl je denkt dat jij zelf (boven het wateroppervlak) je richting bepaalt.

Omdat je jeugdervaringen toen te bedreigend voor je waren, heb je als kind overlevingsstrategieën ontwikkelt om je te handhaven in de wereld. Je kunt je op een bepaalde manier zijn gaan gedragen om je behoefte aan liefde en aandacht te vervullen en jezelf te beschermen tegen het voelen van pijnlijke emoties. Je bent mogelijk het contact met je onderliggende behoeften en levensenergie verloren. Je innerlijke kind heeft bepaalde gedachten over zichzelf gekregen bijv.: ik ben niet welkom, ik mag niet falen, ik mag geen aandacht vragen enz.. Die overtuigingen perken je in en maken je onvrij.

In mijn begeleiding richt ik de aandacht op het bewust worden van deze onbewuste en inperkende overtuigingen, deze vastgezette energie in je lichaam. Dan kan de vastgezette energie zich ontladen en de onderbroken beweging worden afgemaakt. Je hoeft dan niet meer volgens vaste patronen op iets te reageren. Je krijgt keuzemogelijkheden.

Door bewustzijn en meditatie kun je vrij worden, doordat je je verleden niet langer ontkent en het leven steeds meer vanuit inzicht en compassie aanvaardt. Met respect voor je ouders leer je jouw overtuigingen doorzien, doorvoelen én doorleven. Je kunt jezelf als volwassene liefdevol geven wat je vroeger als kind gemist hebt en er zelf verantwoordelijkheid voor nemen.

De nadruk van de therapie ligt niet op verandering maar op bewustwording, acceptatie, afronden en loslaten van je oude kinderbeelden.
Voor wie 
Werkwijze 
Individueel 
Trainingen 
Themadagen 
Wie is 
Contact 
Links